Osynlig ruta för layoutanpassning

Målsättningar

Osynlig ruta för layoutanpassning
Bekämpning av horstigmat


Ännu lever föreställningen "en gång hora alltid hora". Ännu anses det mer skamligt att sälja än att köpa sex. Dessa problem, som hänger samman med det så kallade "horstigmat", vill vi bekämpa. Detta görs dock inte genom att blunda för problemen eller att idealisera sexsäljarrollen, utan genom att synliggöra sexköparen och de samhällsstrukturer inom vilka prostitutionen sker.


Bekämpning av offerstigmat


Forskningen om prostitution visar entydigt på att det i väldigt många fall finns ett samband mellan tidigare sexuella övergrepp och prostitution. Detta är dock något mycket tabubelagt bland aktiva prostituerade. Att ha varit utsatt för sådana är något mycket skambelagt i en position där idealet är "den lyckliga horan". Vi tycker att det är något radikalt fel när det har blivit mer skambelagt att vara offer än förövare.


Rättvisa skildringar av prostitution


Vi vänder oss emot den romantisering och glorifiering av prostitution som ofta sker inom populärkulturen och i media. Myten om prostitution som något glamouröst kommer till stor del ifrån filmer. "Pretty Woman" är ett exempel som bidragit till att många unga tjejer prostituerat sig. Den verklighet de konfronteras med har dock föga gemensamt med den som Julia Roberts rollfigur upplever tillsammans med Richard Gere.


Förbättrad prostitutionsrådgivning


Prostitutionsenheterna på nätet för tyvärr en ganska undanskymd tillvaro och tar inte särskilt väl tillvara på de informations- och marknadsföringsmöjligheter som Internet erbjuder. Vi vill, med hjälp av synpunkter från andra aktiva i branschen, sätta press på Prostitutionsenheterna att bättra sig.


Prostitutionsrådgivare med egna erfarenheter


Vi anser att samhället, inklusive Prostitutionsenheterna, borde bli bättre på att tillvarata den kompetens som finns hos personer med prostitutionserfarenhet. Idag finns det kvinnor med såväl sociologisk utbildning som gedigna erfarenheter från sexbranschen vilka diskrimineras på arbetsmarknaden. Dessa skulle kunna tillföra en viktig dimension i arbetet för att bistå de prostituerade som behöver hjälp.


Högre maxstraff för sexköp


Idag har sexköp samma maxstraff som snatteri. Vi välkomnar den översyn av sexköpslagen som nu gjorts och förespråkar en rejäl skärpning av straffen för sexköp.


Avskaffande av lagar som kriminaliserar prostituerade


På internationell nivå tar vi ställning mot de lagar som finns i länder som exempelvis England, Frankrike och stora delar av USA, som kriminaliserar den säljande parten. Detta varesig det handlar om själva sexförsäljningen eller att den inte får störa "den allmänna ordningen". Sådan lagstiftning slår specifikt mot de gatuprostituerade som vanligen är de mest utsatta kvinnorna i prostitutionen.

Export av sexköpslagen


I jämförelse med Holland, vars sexhandelspolitik utgör en motsats till den svenska, satsar vårt land mycket lite på att lansera sin modell i övriga Europa. Sverige bör därför skärpa arbetet för att få fler länder inom EU att införa en sexköpslag.
Osynlig ruta för layoutanpassning