Mäns våld mot kvinnor, konstverk av Sidsel Bryde
Mäns våld mot kvinnor

Länkar


Råd & hjälp


Mikamottagningen i Stockholm

Mikamottagningen i Göteborg

HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Unizon – samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter


Tipsa!


Ecpat hotline – Anmäl trafficking, barnsexturism och barnpornografi här!


Texter


Prostitution Research & Education – en amerikansk sida med bland annat en länk
till FAQ (vanliga frågor & svar) om prostitution.

Prostitution, Violence Against Women, and Posttraumatic Stress Disorder
– en undersökning från San Fransisco.