PRIS är ett spretigt nätverk med medlemmar av olika åldrar, erfarenhetsbakgrunder och åsikter – men en sak vi alla enats om är att "sexköp av minderårig" är en orimlighet.
Den korrekta termen är "våldtäkt av barn".

Betraktelse av hovrättsdomen i Malmö

Osynlig ruta för layoutanpassning

Debatten angående hovrättsdomen i Malmö där ett antal män friades från sexuella övergrepp på en förståndshandikappad fjortonårig flicka får inte ta slut ännu.
Jag som skriver är en av grundarna till PRIS (prostituerades revansch i samhället), ett idéellt nätverk för människor som farit illa i sexindustrin.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet (26/2) skriver Ecpat Sverige att barns rätt åsidosätts då man använder lagen om köp av sexuell tjänst i ett fall där ett barn blivit kränkt och utnyttjat.

Jag instämmer. PRIS är ett spretigt nätverk med medlemmar av olika åldrar, erfarenhetsbakgrunder och åsikter - men en sak vi alla enats om är att "sexköp av minderårig" är en orimlighet. Den korrekta termen är "våldtäkt av barn".

Barn slutar man vara när man vid 18 års ålder blir myndig, därom måste vi enas.

Vad som gör mig gränslöst upprörd i fråga om den 14-åriga flickan är hovrättens oändliga fräckhet när de definierar detta våldtagna barn som prostituerad. I affekt vill jag inte skriva mina tankar så jag tar mig friheten att låna citat ur Ann Heberleins artikel i Dagens Nyheter (7/3) där hon skriver hur det är att påtvingas en bild av sig själv:

"Michel Foucault menar i "Vansinnets historia" att uppfostran till stor del handlar om att påverka bilden av den som uppfostras; så som man behandlas upplever man sig själv. Pierre Bourdieu har liknande tankegångar och myntade i "Language and symbolic power" begreppet symboliskt våld. Det är något som utövas när en individ eller grupp fås att acceptera en bild av sig själv som inte stämmer med deras självbild i övrigt men som legitimerar de andras herravälde."

Måtte nu alla goda krafter i samhället låta den 14-åriga flickan i Malmö få veta att hon är utan skuld och inte har någon skam att bära. Annars är risken överhängande att hon blir det hovrätten anser att hon är.

Emma
PRIS
8 mars 2011

Betraktelsen är även publicerad på Ecpat Sveriges hemsida.