"Prostitutionen kallas här 'affärsidé', vilket bidrar till en normalisering av något som i övrigt brukar betraktas som ett samhällsproblem där många unga kvinnor (och en del unga män) far mycket illa."

Prostitution – en affärsidé?

Veckorevyn säger att de riktar sig till unga tjejer 18-25 år, men i verkligheten läses tidningen av unga flickor från 12 år och uppåt. Veckorevyn säger i en intervju att de vägrar ta ansvar för myndiga läsare men struntar då i den läsekrets de faktiskt har och även borde vara medvetna om att de har.

Veckorevyn beskriver i nummer 24/07 hur en ung kvinna prostituerar sig på fritiden för att få pengar att finansiera kläder och nöjesliv. Prostitutionen kallas här "affärsidé", vilket bidrar till en normalisering av något som i övrigt brukar betraktas som ett samhällsproblem där många unga kvinnor (och en del unga män) far mycket illa.

Då tidningens innehåll är inriktad på just mode, utseende och nöjesliv, snarare än att det är en tidskrift med inriktning mot ett samhällsgranskande innehåll, blir effekten ännu värre. Flickan i reportaget berättar om hur hon funnit ett sätt att ha råd med just det tidningen i övrigt handlar om. Effekten blir ännu större av att artikeln i alltför liten utsträckning problematiserar prostitution ­ även om man inte avstått helt från detta.

Vi har idag en pågående debatt kring företags ansvar för det samhälle man verkar i. Detta borde även en tidning som Veckorevyn ta till sig. Vare sig man valt att rikta sig till en viss målgrupp eller ej ska man ta ansvar för den läsekrets man sedan länge haft ­ i Veckorevyns fall, unga flickor på väg in i vuxenvärlden.

Det är dags att vi alla, unga, gamla, kvinnor, män, föräldrar och andra, visar att vi inte accepterar den här typen av företeelser.

Osynlig ruta

Maila till Veckorevyns chefredaktör Louise Bratt louise.bratt@veckorevyn.com

Eller till tidningens ägare Ulrika Saxon ulrika.saxon@bonnier.se

Osynlig ruta

I tidningen Resumé finns en intervju med Veckorevyns chefredaktör.

Osynlig ruta