Jag väntar i baren  - konstverk av Sidsel Bryde
Jag väntar i baren
Osynlig ruta för layoutanpassning

Välkommen till PRIS hemsida!

Osynlig ruta för layoutanpassning
PRIS – Prostituerades Revansch I Samhället – är ett nätverk för personer med sexbranscherfarenhet. Vi består av såväl verksamma som tidigare verksamma inom områden som prostitution, striptease och andra delar av sexbranschen.

Nätverket har tre övergripande syften:

Det första syftet är att stödja. Vi vill utgöra en stödgrupp för varandra och dem vill komma i kontakt med oss med liknande erfarenheter.

Det andra syftet är att upplysa. Vi vill, utifrån våra kunskaper och erfarenheter, upplysa om sexindustrin och dess negativa effekter samt fungera som en resurs för dem som söker information inom detta område.

Det tredje syftet är att förändra. Vi vill bland annat verka för att samhället ska förbättra hjälpen till dem som önskar ta sig ur prostitutionen och komma tillbaka till ett liv utanför den. (Mer om detta finner du bland våra målsättningar).

Vi har olika infallsvinklar och åsikter i vissa frågor. Vad som förenar oss är att vi inser att sexhandeln är en bred samhällsfråga. Den angår med andra ord inte enbart oss i branschen utan påverkar även könsrelationerna i övriga samhället. Härav följer att vi inte förespråkar någon legalisering av sexköp och koppleri, och naturligtvis inte heller någon kriminalisering av sexförsäljning.

Förutom PRIS, som enbart vänder sig till kvinnor med branscherfarenhet, har vi också startat ett bredare stödnätverk som även välkomnar andra sympatisörer som delar våra ideal, nämligen PRIS vänner.

Vill du gå med i PRIS, PRIS vänner, eller undrar du helt enkelt bara över något? Tveka i så fall inte att kontakta oss!

Väl mött!
Initiativtagarna till PRIS,
Emma, Louise, Maria och Nina

Osynlig ruta för layoutanpassning